วิธีใช้ Facebook Pixel Helper – Chrome Addon ใน 3 นาที

วิธีใช่ Facebook Pixel Helper ง่ายๆ เข้าใจได้ในสามนาที ด้วยขั้นตอนการ setup และ ใช้งานสั้นๆ

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เว็บไซด์ เพื่อดาวน์โหลดลง Google Chrome Browser ของตัวเอง

หลังจากที่ Install ตัว Facebook Pixel Helper เรียบร้อย เพื่อนๆสามารถเข้าไปเว็บไซด์ที่เพื่อนๆต้องการตรวจสอบว่ามีการ Install Facebook Pixel โดยการคลิ๊กที่ไอค่อน ขวามือบนที่ชื่อว่า Facebook Pixel Helper ครับ

กรณีตัวอย่าง สังเกตุได้ว่าเว็บไซด์ดังกล่าวมีการติดตั่ง Pixel เรียบร้อย และหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะมี Icon ! เกิดขึ้น ซึกเราสามารถที่จะ investigate ต่อไปได้เพื่อแก้ไข

Facebook Pixel Helper ถือเป็น essential tools

essential = เริ่มต้น

Tools = เครื่องมือ

เป็นเครื่องมือเริ่มต้นที่ ช่วยเหล่า Digital Marketer ในการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ 🙂